A.V.P.S. Lupul Cenusiu

AVPS Lupul Cenusiu gestioneaza din anul 2009 un tronson de mal cuprins intre Golful Bofu in apropierea gurii de varsare a paraului Schit si Golful Secu , in lungime de 23 de km pe Lacul Izvorul Muntelui (Bicaz).

Lacul Izvorul Muntelui este considerata apa de munte si se afla in administrarea Directiei Silvice Neamt.
Totodata asociatia gestioneaza si fondul piscicol Schit format din paraul Schit si afluentii acestuia Slatina si Martin. Momentan in acest fond derulam un proiect de reabilitare salmonicola si in consecinta pescuitul este interzis.
Repopulari.
In luna decembrie 2010 in zona paraului Martin am efectuat o repopulare cu puiet de pastrav indigen (20 kg) provenit din pastravaria Bradisor, Jud. Valcea cu varsta de un an si dimensiune 5-7 cm.
In luna mai 2100   am repopulat Lacul Izvorul Muntelui in zona debarcaderului Ceahlau cu un numar de 30.000 puiet pastrav indigen provenit din crescatoria Lacul Rosu.
Regulament 

REGULAMENTUL DE PRACTICARE A PESCUITULUI  RECREATIV / SPORTIV ÎN HABITATELE PISCICOLE NATURALE –GESTIONATE DE AVPS LUPUL CENUSIU

Autorizatie pescuit sportiv ANPA Nr.852/29.08.2014

Autorizatie pescuit sportiv ANPA Nr.853/29.08.2014
PARTEA I
Perioade, durate si zone de prohibiţie a pescuitului
Dispozitii generale
Prezentul regulament a fost elaborat conform O.M. Nr. 15 din  20.01.2011 Anexa nr.3 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ sportiv, OUG 23/2008 privind pescuitul si agvacultura si Ordinul nr 342/28 mai 2008 privind dimensiunile minime individuale a speciilor de pesti capturate din mediul acvatic.
AVPS Lupul Cenusiu ,conform contractelor 5786 din 20.08.2014 si 5785 din 20.08.2014 incheiate cu ANPA poate organiza activitatea de pescuit recreativ sportiv în  Fondul Piscicol 12 Schit si Lacul Izvorul Muntelui –Bicaz.
Art. 1. Pescuitul oricăror specii de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind prohibiţia anuală a pescuitului.

 

PARTEA a-ll-a

Protecţia resurselor piscicole

 

Art. 2. (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, AVPS Lupul Cenusiu propuneANPA anual, stabilirea unor zone de protecţie piscicolă, care se delimitează pe teren prin panouri sau stâlpi de avertizare.

(2) Zonele de protecţie piscicolă vor fi:

a) de protecţie a reproducerii, reprezentând locurile predilecte pentru depunerea icrelor;  şi dezvoltarea puietului zona delimitata de intrarea in golful Ceahlau pana la iesirea din Golful Rapciunita si de la intrare in Golful Secu pana la iesirea din Golful Izvorul Alb.

Zona de refacere si protectie a populatiei de salmonide in bazinele Slatina –Martin –Rupturi-Schit de la izvoare pana la confluenta dintre paraele Schit si Martin.

b) de protecţie a diversităţii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;

c) de protecţie pentru iernarea peştelui.

(3) in zonele de protecţie piscicolă, pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau interzise:

a) pescuitul anumitor specii de peşti si al altor vieţuitoare acvatice;

b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole  cum ar fi: – îngustarea/bararea cursului apei, – tăierea  şi recoltarea vegetaţiei,- extragerea de nămol, nisip  şi pietriş, – colectarea gheţii.       – prezenţa în zonă a raţelor şi gâştelor domestice) lucrări în zona malurilor, precum  şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal.

c) exploatarea balastrului pe o distanta de minim 500m de la varsarea raurilor si a paraurilor in lac .

d) captarile fara studiu de impact si aviz de mediu efectuate in perioada de iarna sau in perioadele de seceta efectuate pe cursurile superioare ale apelor populate cu salmonide.

 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin.(3), activităţile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situaţii:

a) când activităţile se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;

b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.

Art. 3. Zonele de protecţie piscicolă/cruţare vor fi semnalizate corespunzător cu panouri informative. În aceste zone sunt permise doar acţiunile de prevenire sau combatere a calamităţilor naturale (viituri, blocaje ale albiei, inundaţii, etc.) şi pescuitul catch&release cu avizul gestionarului.

Art. 4. (1) AVPS Lupul Cenusiu va monitoriza populaţia piscicolă şi va propune Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură programe  de redresare a populaţiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate:

(2) În caz de necesitate, se pot lua măsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare cu avizul gestionarului şi respectarea legislaţiei de mediu.

Art. 5. În scopul asigurării protecţiei resurselor piscicole, Asociaţiile de pescari sportivi  au obligaţia să respecte prevederile Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul  şi acvacultura , OUG 57/2007 privind ariile şi speciile  protejate şi 195/2005 privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare.

PARTEA a lll-a

Condiţiile pentru practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv

 

Art. 6. Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul  şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare

·       Accesul pescarilor sportivi în zona de pescuit pe teritoriul ariilor naturale protejate PARCUL NATIONAL CEAHLAU se realizează în condiţiile respectării  prevederilor Regulamentului  ariei naturale protejate ,  după obţinerea permisului de pescuit emis de ANPA conform Ordinului ministrului agriculturii nr.15/2011, achitarea tarifelor de acces în zona de pescuit şi achitarea tarifului de vizitare a Parcului National Ceahlau.

Art.7. Accesul pescarilor sportivi în zona de pescuit se realizează în condiţiile respectării  prevederilor Regulamentului  AVPS Lupul Cenusiu  după obţinerea permisului de pescuit emis de ANPA conform Ordinului ministrului agriculturii nr.15/2011 si achitarea tarifelor de acces în zona de pescuit stabilite la Art.8

Art. 8. Tarifele de acces în zona de pescuit, conform Ordinului ministrului agriculturii nr.15/2011, sunt:

Pentru zona ( 7 km) cuprinsa intre gura de varsare a paraului Schit si confluenta paraelor Schit si Martin

§  de 5 lei/săptămână/pescar sportiv,

§  de 10 lei/lună/pescar sportiv,

§  de 20 lei/an/pescar sportiv

Pentru celelalte zone

§  de 20 lei/săptămână/pescar sportiv

§  de 40 lei/lună/pescar sportiv,

§  de 100 lei/an/pescar sportiv valabil pe toate zonele de pescuit gestionate de AVPS Lupul Cenusiu

§  Pensionarii vor beneficia de o reducere de 40% din tariful anual.

§  Copii pana la 14 ani , persoanele cu disabilitati ,veteranii de razboi cat si persoanele cu varta mai mare de 80 de ani sunt scutiti de taxa de acces la zona de pescuit.

§  Din tarifele aplicate, se vor efectua urmatoarele acţiuni:

– marcarea  cu panouri informative a zonei de pescuit

– asigurarea pazei fondurilor cu personal angajat.

– carburanti ,intretinere si reparatii ambarcatiuni

– amenajari pontoane pentru pescuit sportiv .

– amenajare de structuri artificiale pentru inmultirea si protectia puietului

– amenajarea si intretinerea toplitelor, a cascadelor podite-pragurilor si a pintenilor

Art. 9. În zona de pescuit se interzice:

– spălarea autovehicolelor

–  aruncarea şi abandonarea deşeurilor

– aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate în acest scop şi semnalizate

– tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor,  tăierea de material lemnos pentru foc, precum şi folosirea celor doborâţi sau rupţi de fenomene naturale pentru foc.

– tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi insuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale de către persoane care nu au această atribuţie sau în scopul construirii de adăposturi, amenajări etc.

– perturbarea liniştii ( folosirea de echipamente audio, etc.) în zonele de extravilan şi în locurile de campare

– distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de avertizare.

– degradarea podeţelor, barierelor, observatoarelor sau a oricărei alte construcţii sau amenajări

– deplasarea bărcilor in zonele de pescuit sportiv amenajate si in zonele de restrictie  cu motoare cu combustibili fosili altfel decat in  „pasul motorului”

– parcarea autovehiculelor la mai puţin de 10 metri de talvegul natural al râului

 

Art.10. În activitatea de pescuit recreativ/sportiv se interzice:

– pescuitul şi/sau achiziţia exemplarelor de peşte din speciile protejate, prohibite sau a exemplarelor sub dimensiunea legală admisă la pescuit, indiferent de starea în care se află

 – reţinerea următoarelor specii de peşti:

Toate speciile de sturioni, zglavoaca,porcusorul ,lostrita,boisteanul, mreana.

În cazul capturării vreunui exemplar de mai sus, se va elibera imediat, pe cât posibil fără a-l afecta.

Pescuitul la salmonide cu momeli naturale pe cârlige duble sau triple:

–      Distanta mai mica de 10 m intre pescari in cazul pescuitului stationar .

–      Distanta mai mica de 20 m intre ambarcatiuni .

–      Pescuitul pe timpul noptii intre orele 22:00 si 04:00

–      Pescuitul cu un numar mai mare de o lanseta pentru pescuitul speciilor de rapitori si cu doua lansete si un bat de mana la restul speciilor .

–      Se interzice retinerea capturilor in cazul pescuitului din ambarcatiuni ( sistem catch&release)

–      Retinerea  de catre un pescar sportiv unei cantitati mai mari 5 kg de peste intr-o zi de pescuit stationar.

 

ART.11

Zonele de pescuit sportiv amenajate

 

Avps Lupul Cenusiu stabileste in vederea amenajarii urmatoarele zone destinate pescuitului sportiv:

 

·       Zona Bofu

·       Zona Parau Schit-Ceahlau

·       Zona Ceahlau-Rapciunita

·       Zona Paraul Mare

·       Zona La Invartitoare

·       Zona Fartagi

·       Zona Rapa Neagra

·       Zona Baicu –Izvorul Alb-Secu

 

Zonele vor fi marcate distinct cu panouri informative.

PARTEA a lV-a

Dimensiunile minime ale exemplarelor de peşti

 

Art.11. (1) Dimensiunile minime , în centimetri, ale

exemplarelor de peşti, la  care pot fi reţinuţi sunt următoarele:

▪ Babusca (Rutilus rutilus carpathorossicus)          15
▪Crap (cyprinus carpio)                                                     35
▪ Biban (Perca fluviatilis)                                                  15
▪ Caras (Carassius auratus)                                              15
▪ Clean (Leuciscus cephalus)                                           25

▪ Oblete (Alburnus alburnus)                                           12
▪ Platica (Abramis brama)                                                 25

▪ Rosioara (Scardinius erythrophthalmus)               15
▪ Scobar (Chondrostoma nasus)                                     20
▪ Salau (Stizostedion sp.)                                                  40

.Pastrav( salmo sp)                                                              20

(2) Lungimea peştelui stabilita pentru pescuit este determinata prin măsurarea distanţei de la vârful botului pâna la baza înotătoarei caudale.

(3) Puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) vor eliberate imediat în mod obligatoriu în apa, în stare vie.
PARTEA a V a Diverse

 

Art. 12. Acţiunile de populare cu material biologic se efectuează în prezenţa reprezentanţilor ANPA cu respectarea legislaţiei de mediu.

Art. 13. Faptele ilegale din domeniul pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de personalul cu drept de control , conform legii

Art. 14.Membrii AVPS Lupul Cenusiu care incalca legislatia cu privire la pescuitul recreativ sportiv vor fi sanctionati de conducerea asociatiei  iar in cazul repetarii abaterilor vor pierde calitatea de membru al asociatiei .

Art. 14. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi naturale, epizootii, focare de infecţie, etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea informării scrise a gestionarului.

Art. 15. Camparea  este permisă numai în amplasamente delimitate pentru acest scop semnalizate corespunzător.

Art. 16. Scăldatul in zonele de pescuit sportiv amenajate este interzis.

Art. 17. Este interzis accesul public cu mijloace mecanizate prin cursurile de apă. Este permisă folosirea acestor mijloace doar de către administratorii şi / sau proprietarii de teren în scopul bunei gospodăriri, înspre locurile deţinute de aceştia, precum şi de către echipele de intervenţie.

Art. 18. Fotografierea sau filmarea în scop comercial este posibila numai cu acordul scris al gestionarului

Art. 19. Fotografierea sau filmarea faunei sălbatice se va face doar în locuri special amenajate şi semnalizate de către gestionar si doar cu acordul scris al acestuia.

Art. 20. Organizarea de competiţii sportive este posibila numai cu acordul gestionarului.

Art. 21. Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul  şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare si a legislaţiei secundare stabilită prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art.22.Adunarea Generala a AVPS Lupul Cenusiu are dreptul de a modifica prezentul regulament .

 

 

SANCŢIUNI

 

Art.23. Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul Regulament sau desfăşurarea oricăror activităţi în alte condiţii decât cele prevăzute de normele în vigoare atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

Art. 24. Nerespectarea in timpul pescuitului a obligatiilor din prezentul regulament cele referitoare la protectia mediului si cele referitoare la regimul de folosire,de protectie si gospodarire a apelor va atrage dupa caz pe langa raspunderea civila sau penala conform legislatiei in vigoare, in mod automat sduspendarea sau retinerea permisului recreativ sportiv si anularea dreptului de pescuit. Membrii AVPS Lupul Cenusiu care incalca legislatia cu privire la pescuitul recreativ sportiv vor fi sanctionati de conducerea asociatiei  iar in cazul repetarii abaterilor vor pierde calitatea de membru al asociatiei . Constatarea abaterilor se face de catre personalul AVPS Lupul Cenusiu cu atributiuni delegate in acest sens.

Art.25.Constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale sau infracţionale se face conform legii de către  comisarii Gărzii de Mediu, Poliţie , Jandarmerie, inspectorii ANPA.

Pescasrii sportivi sunt obligati sa prezinte documentele care atesta dreptul de pescuit si personalului imputernicit al AVPS Lupul Cenusiu.

 

Persoana si institutii de contact pentru semnalarea de evenimente sau incalcari ale legislatiei:

1.  Numar de urgenta national 112

2.  Reprezentant ANPA – 0747287456

3.  Garda de Mediu Neamt- 0233218964

4.   Conducerea AVPS Lupul Cenusiu 0233256606

5.  Personal de paza si control – 0732509443

6.  Administratia Parcului National Ceahlau0233256600

Director executiv

Ec. Raul Papalicef

Articol preluat de pe site-ul http://lupulcenusiu.ro/